Interim

MHM Consulting

Interim management


MHM Consulting kan FMCG. Vi har lång erfarenhet från hela värdekedjan vilket ger en stor förståelse för att hitta ”rätt” konsult som snabbt kommer in i rollen och säkerställer stabilitet, samt trygghet för organisationen.


Situationerna varierar då en Interim Managerer kan bidra till din verksamhet.  Allt från föräldraledighet till extra stöd under en för företaget viktig förändringsresa. Behovet kan både uppstå under en tillväxt/expansion fas och det omvända nedskärning/avyttringar. Det finns många olika situationer där ett företag tillfälligt, både under kortare eller längre perioder, kan behöva stöd och hjälp för att nå uppsatta mål och bibehålla effektiviteten och lönsamheten.


Vid hastigt uppkomna uppsägningar av chefer eller nyckelpersoner är viktigt att den operativa verksamheten rullar på med så små störningar som möjligt.


Om ditt företag inte utvecklas enligt förväntningarna då kan Interim Management fungera som katalysatorn som ger ditt företag ett lyft och få fart på "kugghjulet". 


Interim Manager är ett kostnadseffektivt och snabbt sätt att få tillgång till kompetens och erfarenhet som kan rädda dig från skada på ditt företag. Ni har inga uppstartskostnader eller kostnader för avveckling. Ni betalar endast för utfört arbete.


MHM Consulting erbjuder kompetent konsultstöd som hjälper er att täcka behovet av organisationsluckor som tillfälliga chefslösningar eller andra nyckelpositioner i roller som t ex:


  • VD
  • Försäljningsdirektör/chef
  • Affärsområdeschef
  • Butikschef
  • Category Manager
  • Projektledare
  • Key Account
  • Inköp
  • Supply Chain


Ibland behöver man flexibilitet, MHM Consulting ser till att organisationsluckor fylls, att projekt blir genomförda och att förändringar blir implementerade. Slå en signal på 070-311 74 49 för diskussion hur MHM Consulting bäst kan hjälpa och stötta er med en interimslösning


 


Copyright © All Rights Reserved