Store check

MHM Consulting

Affärscoach & Store checks

Vi kommer till ert företag för att lokalt  inspirera och  diskutera lösningar för hur just ni kan  utvecka er affär. Utifrån era affärsutmaningar diskuterar vi, kommer med insikter och rekommendationer med syfte att stärka och utveckla affären, och lösnamheten som te x;


  • Sortiment
  • Prisanalyser
  • Exponering & Aktiviteter
  • Kundmötet
  • Kunderbjudandet
  • Ekonomiska nyckeltal


För butiks perspektiv kikar vi på hur du bäst kan optimera butikens ytor utifrån både yta och space, samt kartlägger nuvarande kundvarv, butikskommunikation och exponeringslönsingar. Till stöd för våra rekommendation använder vi oss av butikens egna ekonomiska nyckeltal.


Efter genomförd anlys får ni en skriflig rapport med konkreta rekommendationer med syfte att stärka försäljning och lönsamhet. 


Slå en signal på 070-311 74 49, eller maila till; info@mhmconsulting.se för  diskussion hur MHM Consulting   kan hjälpa er till ökad försäljning och lönsamhet.

Copyright © All Rights Reserved