Analysträning

MHM Consulting

Analysträning


Vi lever i en föränderlig värld där all information om sin marknad, intern och extern, kan vara svår att tillgodogöra sig. MHM Consulting håller utbildning i 1-2 dagar beroende på upplägg i grundläggande praktisk analysträning som på ett strukturerat och effektivt sätt hjälper er att analysera affärsmöjligheter.


I träningen är grunden kundens Kundplan eller Kategoriplan. Det är viktigt att analyserna ligger i linje med kundens målsättningar. Vart vill företaget framöver, jobbar hela företaget/era samarbetspartners mot samma mål, ligger målen i linje med vad era kunder strävar efter? I samband med utbildningen, går vi även igenom och ger tips till en effektiv Kund- eller Kategoriplan.


 Under utbildning går vi igenom och följer nedan Analytiska process;


Det är ni som kund som under utbildningen analyserar och utifrån era upptäckter tar ni fram konkreta rekommendationer .


Resultat  och syfte

 

Att förstå och förenkla den vardagliga marknadsanalysen. Utifrån analysen förstå problemställningens konsekvenser, som i sin tur leder till att ni kan ge konkreta rekommendationer, vilka oftast kan användas direkt i er verksamhet. Efter utbildningen har ni grogrunden till kommande marknadsplan.


Beroende på kundens förutsättningar anpassar vi upplägget till 1 eller 2 dagar.

Slå en signal på 070-311 74 49 för mer information, eller mail till info@mhmconsulting.se

Copyright © All Rights Reserved