Försäljning till företag (B2B)

MHM Consulting

Försäljning till företag (B2B)


Utbildningen riktar sig till dig som vill utveckla din försäljning till företag och organisationer, s.k. B2B försäljning.


Vi går igenom de olika försäljningsfaserna, konkreta tips för att hitta och bearbeta företagskunder, samt att vi avslutar  med att prata om förhandling och uppföljning


Syftet är att du efter utbildningen skall ha med dig en plan och verktyg för att utveckla din företagsförsäljning, både befintliga och nya B2B kunder.


Under utbildningen går vi bl a igenom;


  • Hantering av B2B kunder
  • Tips för att hitta och bearbeta företagskunder

- Målgruppsanalys

- Kundundersökning

- Mål & tillvägagångssätt

  • Säljteknik, bli en bättre säljare

- Köpmotiv

-  Första kontakt per telefon

- Kundbesöket

- Köpsignaler & invändningar

  • Förhandling & Uppföljning


Pris (ex moms) för 1/2 dags utbildning:

Pris: 1 450  kr per person inklusive tilltugg och fika. Gå två för 2 000 kr
  • 2020 TBD

Alt boka via; info@mhmconsulting.se eller telefon 070 311 74 49.

Copyright © All Rights Reserved