Inspiration

MHM Consulting

Inspiration


Medarbetarna är viktiga för framgång.  MHM Consulting  kommer gärna till ett  personalmöte eller "Kick off"   för   att inspirera, stimulera och utveckla   medarbetarna och företaget. 


Vi är flexibla och erbjuder  anpassade upplägg    som till exempel   utbildning/workshop  på plats hos er till att     gära en övergripande affärsanalys. 


Ibland kan det  finnas behov av stöttning i en specifik affärsfråga. Vi erbjuder stöd i     personal- och ledningsfrågor, samt hjälper er i konkreta affärsutmaningar. För att få en bred och ökad förståelse av företagets utmaning intervjuar vi ledning och medarbetare, tittar bland annat på ekonomiska nyckeltal, sortiment,  exponeringslösning. Vi kommer med konkreta  insikter och rekommenation för att utveckla försäljning och lönsamhet. Hur kan vi  inspirera och hjälpa er:

 

Föreläsning/Workshop

Föreläsning/workshop på nedan teman;


 • Hur kan ni utveckla försäljning och lönsamheten genom kundmötet?
 • De tre kundmötena
 • Nycklar till ökad försäljning och lönsamhet.
 • Vad får er kund att göra en affär?
 • Utveckla ledarskapet?


Inspirationsdag

Vi kommer till ert företag för att lokalt  inspirera och  diskutera lösningar för hur just ni kan  utvecka er affär. Utifrån era affärsutmaningar  diskuterar vi, kommer med insikter och rekommendationer   med syfte att stärka och utveckla affären, som te x;


 • Sortiment
 • Exponering
 • Kundmötet
 • Kunderbjudandet
 • Ekonomiska nyckeltal


Kommentar  efter genomförd inspirationdag;


 • "Stort varmt Tack för en givande eftermiddag. Mycket bra material som ni förmedlade. Nu är vi taggade att köra igång tack vare er. Detta blir en spännande utmaning och resa."
 • "Det var riktigt bra och lärorikt. Jag och personalen blev taggade"


Slå en signal på 070-311 74 49, eller maila till; info@mhmconsulting.se för  diskussion hur MHM Consulting   kan hjälpa er till ökad försäljning och lönsamhet.


Copyright © All Rights Reserved