Ledarskap

MHM Consulting

Utveckla ditt ledarskap  (1 dag)


Det ställs stora krav och det är stort ansvar att vara chef och ledare. Du som chef har ingått i ett nytt yrke, du är inte bara specialist inom ditt område, du är även chef/ledare  som skall leda och coacha dina medarbetare


   Under dagen  går vi igenom de  olika ledarstilarna, konsekvenserna av dem och  hur du kan utveckla dig i din ledarroll. Vissa ledarbeteenden är mer effektiva än andra. Framför allt de beteenden som leder till att dina medarbetare, tar större personligt ansvar,  känner ökad självständighet och vilja till att utveckla sig. 


Ledarskapet har en påverkan på företagets utveckling. Ett utvecklande ledarskap  skapar bättre förutsättningar till:


  • bättre möjligheter och  mer samförstående till att nå företagets mål och vision
  • att organisationen  blir mer effektiv, presterar högre resultat och får nöjdare kunder
  • effektivare och mer trivsam organisation


Utbildningen ger dig även insikt om din egen kommunikativa egenskaper och hur du bättre når fram, blir tydligare i din kommunikation med dina medarbetare.


Målet med  utbildningen är att du  med ökad förståelse för de olika ledarstilarna ger dig insikt vad du själv måste arbete med för att utveckla dig i din ledarroll.   Målet är även att du skall känna dig tryggare i din ledarroll att motivera och uppmuntra dina medarbetare till större personligt ansvarstagande, att de arbetar mer självständighet och   utvecklas i sin roll.


Det är en ledarskapsutbildning som ger dig  en skjuts i din egen och företagets utveckling


Utbildningens innehåll:


  • Personlighetens påverkan på ledarskapet
  • Hur kan du bli bättre och effektivare din  kommunikation
  • Ansvar, krav och förväntningar i rollen som  chef
  • Utveckla ledarskapet genom att vara ett föredöme, leda med personlig omtanke, inspirera och motivera
  • Leda och utveckla medarbetarna: coachning, medarbetarsamtal, svåra samtalet


Pris (ex moms) för en heldags utbildning:

Pris: 2  900  kr per person inklusive lunch och fika


  • 2020 TBDAlt boka via; info@mhmconsulting.se eller telefon 070 311 74 49.
Copyright © All Rights Reserved