Om & Kontakt

MHM Consulting

MHM   Consulting


MHM Consulting startade sin verksamhet i februari 2011. Företaget ägs och drivs av Morgan Holmström


Morgan har sin  bakgrund från FMCG marknaden och har arbetat med försäljning, inköp, affärsutveckling och B2B  inom  grossist-, retailer- och leverantörsledet. Morgan har bred erfarenhet av att arbeta både strategisk och operativt som konsult.  Genom sin bakgrund från bl a Nielsen har Morgan goda erfarenheter från att arbeta med marknadsundersökning och     marknadsanalyser, samt omsätta dessa till konkreta handlingsplaner.


Totalt har Morgan över 25 års arbetslivserfarenhet från i olika ledande befattningar  inom  nationella och    internationella företag. Morgan  har som grund ekonomiska studier  som med åren har kompletterats med olika chefsutbildningsprogram och avancerade försäljningsutbildningar


 

MHM Consulting är sedan 2013 officiell samarbetsparter i affärsutvecklingsfrågor med Sveriges Bagare och Konditorer,  samt sedan 2015 för Butikerna, en samarbetsgorganisation   för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Jyrymedlem till Årets Företagare i Bageribranschen.

 

 

Utdrag av genomförda uppdrag


 • Marknads- & Sortimentsanalys för svensk retailer som legat till grund för framtida sortimentsstrategier
 • Kategori och sortimentsstudie inkl fastställande och implementering av rutiner och arbetssätt
 • Utbildning i Affärsutveckling och Category Management
 • Projektledning; Ansvarig för implementering av ny grossist
 • Ansvarig för integrering av nytt affärssystem och arbetsbeskrivningar med syfte att öka försäljning och lönsamheten genom integrering av Floor Management, Category och Space Management
 • Konsult & Utbildare i analysträning för leverantörsföretag.
 • Ansvarig för nytt producentavtal inklusive förhandling och implementering av nytt logistikflöde
 • Seminarium på temat Kundmötet och Affärsutveckling
 • Mystery shopper
 • Ansvarig för framtagande av nytt B2B koncept                 
 • Utvecklat och implementerat nytt affärsområde
 • För detaljist utförd studie och implementerat rekommendationer med syfte att öka försäljning och lönsamhet
 • Projektledare strategiarbete för leverantör inom FMCG
 • Inspirationsdagar, på plats i butik för att inspirera och utveckla affären
 • Butikschef
 • Professionell varumärkesambassadör för internationellt varumärke
 • Landsomfattade utbildningar inom Kundmötet och Utvecklande ledarskap för branschorganisation

Kontaktuppgifter

MHM Consulting AB               

Götgatan 97

116 62 Stockholm

info@mhmconsulting.se

+46 70  311 74 49


 
 
 
 

MHM Consultings affärsidé är att bidra till kundernas positiva utveckling, antingen genom resursstöd eller kompetensutveckling.


MHM Consultings värderingar är;


Passion

Passionen ska synas i viljan och glädjen att hjälpa kunden styra mot sina mål.


Mod

Vi är modiga och vågar konfrontera och utmana våra kunder med våra insikter.


Nyfikenhet

Vi är nyfikna och vill lära oss om omvärden, våra kunder och om deras verksamhet.


Ansvar

Vi tar ansvar för att bidra till ökad lönsamhet.
Copyright © All Rights Reserved