Utbildning

MHM Consulting

Utbildning


MHM Consulting har som ambition att hjälpa företag och människor att växa och nå sina uppsatta målsättningar. Utbildningarna  bygger på praktiska erfarenheter och vetenskapliga teorier. 


Att utveckla och behålla nyckelpersoner på företag har aldrig varit viktigare. Nyrekryteringar är både kostsamt och tidskrävande.


Ibland  behövs det inspiration och stimulans för att bättre lyckas med de utmaningar man står inför. Syftet med alla utbildningar är att  innehållet är praktiskt användningsbart och att det  ökar individens kunskap så det skapar      ett mervärde för både  individen, chefen och företaget.  Med en utbildning via MHM Consulting är  utgångspunkten alltid att  öka effektiviteten  och skapa förutsättning för en bättre affär och lönsamhet.  Ta gärna del av   MHM Consultings utvecklingspaket, utbildningar eller inspirationsföreläsningar


Ibland kan det vara skönt med ett "bollplank" eller en diskussionspartner. Du kan vara ny som chef och behöver stöd och någon att diskutera dina utmaningar med, eller att du har en ny tjänst där du behöver uppbackning och ledning. MHM Consulting hjälper dig genom coaching eller mentorskap att utvecklas i din roll.   


För mer information kring utbildningarna, maila till  info@mhmconsulting.se, eller slå en signal på 070-311 74  49.


Kommentarer från utbildningarna;

  • "Jättetrevlig dag med bra redskap till fortsatt ledarskap"
  • "Väldigt nyttig  information för framtiden och där jag  fått verktyg att tänka annorlunda  i framtiden vad gäller sortiment"
  • "Mycket bra! Den stora behållningen var kunskapen vi fick  i att söka fram information  i såväl egna scorecard som Nielsen"
  • "Tydligt framställt och tankeväckande"
  • "Väldigt inspirerande"
  • "Bra upplägg på utbildningen. En väldigt givande dag"
  • "Man blir hemmablind och  utbildningen har  fått mig som chef och ledare att se mina styrkor och svagheter  som kan förändras och göra företaget ännu mer lönsamt"
  • "Sug och motivation till att bli en bra ledare för medarbetare och en bra säljare  för våra kunder"
  • "Väldigt lärorik och bra utbildning som  jag kan ha nytta av i alla situvationer i livet"
  • "Ville bara tacka för en intressant dag. Du gav mig självförtroende att verkställa det jag innerst inne tror på. Tankarna har snurrat i huvudet hela vägen hem, startade inte ens radion för att få tid och ro att tänka. Vilken tur att det finns människor som du som jobbar med att inspirera andra till att utvecklas och göra ett bättre jobb!"

Copyright © All Rights Reserved