Butikschefutbildning

MHM Consulting

Butikschefsutbildning (2 dagar)


Det ställs stora krav och det är stort ansvar att vara butikschef.    Som butikschef är din vardag fylld av möten med kunder, leverantörer och medarbetare.  Utbildningen ger dig en bred och användbar kunskapsbas med praktiks träning och teoretiska kunskaper för att framgångsrikt kunna utveckla  och leda en detaljhandelsverksamhet.


Under utbildningen skapar vi förutsättningar att du skall utveckla dig själv och ditt ledarskap, få en ökad förståelse hur du kan förbättra försäljning och lönsamhet  genom bland annat optimering av yta och hylla, kundmötets betydelse, verksamhetsplanering, samt grunderna i   marknadsföring och butiksekonomi.


Utbildningen riktar sig både till som är anställd eller egen företagare och ger de kunskaper du behöver för att leda butiksarbetet.


Utbildningen syftar till att ge butikschefen en stabil plattform med verktyg för att på bästa sätt leda de situationer de ställs inför:

 • Ansvara för butikens verksamhet
 • Skapa engagerade medarbetare
 • Självständigt leda och fördela arbetet bland medarbetare
 • Skapa goda ekonomiska resultat i verksamheten
 • Genomföra planerade försäljningsstrategier och kampanjer
 • Kunna tillämpa de bakomliggande arbetsuppgifterna såsom verksamhetsplanering, ekonomi och ledarskap


Utbildningens innehåll:

 • Personlighetens påverkan på ledarskapet
 • Ansvar, krav och förväntningar i rollen som butikschef
 • Utveckla ledarskapet genom att vara ett föredöme, leda med personlig omtanke, inspirera och motivera
 • Leda och utveckla medarbetarna: coachning, medarbetarsamtal, svåra samtalet
 • Förståelse för affären, butiksekonomi, verksamhetsplanering som tex planering av försäljningsaktiviteter
 • Utveckla försäljningen och lönsamhet via bland annat exponeringar och kundmötet
 • Grundläggande marknadsföringskunskap
 • Praktiskt butiksarbete som tex schemaläggning


Pris (ex moms) för två dagars utbildning:

Pris: 6  900  kr per person inklusive luncher och fika


 • 2021 TBDAlt boka via; info@mhmconsulting.se eller telefon 070 311 74 49.


Finns även alltid tillgänglig som online/distans utbildning: 


https://mhmonline.se/kurser/butikschefsutbildning

Copyright © All Rights Reserved